Pielęgnacja
terenów zielonych

– koszenie trawników
– przycinanie żywopłotów i krzewów
– pielęgnacja oraz wycinka drzew
– sadznie drzew i krzewów
– zakładnie trawników (trawa z rolki, wysiewowa)
– wywóz liści i odpadów zielonych