Odśnieżanie

– odśnieżanie ulic, parkingów i chodników
– usuwanie i wywóz śniegu
– odśnieżanie dachód
– usuwanie sopli i nawisów śnieżnych